Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

Chcete zboží vrátit? Můžete využít náš formulář pro : Formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží:

Hračky Michal Duba 
Areal ZD M-Polar - sklad Malšice 
391 56 Malšice 

Možnost odstoupení od kupní smlouvy trvá 60 kalendářních dní a začíná běžet následující den po převzetí zboží. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty.

 • Při vrácení zboží je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo poškození zboží během přepravy.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy do 60 dnů by nemělo vrácené zboží jevit známky používání.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář uvedený zde.
 • Náklady na vrácení zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést :
  • číslo objednávky
  • datum převzetí zboží
  • požadovaný způsob vrácení peněz, včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

Finanční částka za vrácené zboží je zákazníkovi vyplacena po navrácení zboží na adresu prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy není podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Pokud zákazník vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, tento dárek se vrací spolu s vraceným produktem.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 60 dnů  nelze chápat jako bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití odstoupení od smlouvy do 60 dní od převzetí zboží, je nutné prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat veškeré plnění, které bylo  na základě kupní smlouvy nabyto. Jestliže není již možné vydání veškerého plnění (např. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), je nutné poskytnutí peněžité kompenzace za to plnění, které již nemůže být vydáno.Je-li vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající (po prokázání) uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a tuto započíst na vrácenou kupní částku.  V takovém případě bude zákazníkovi vrácena snížená kupní cena o tuto náhradu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

V případě, že vracíte zboží nakoupené v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti (nakupujete na své IČ, které je uvedeno na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy tím nevzniká.

Pozor: Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.